wersja polskaenglish version


 Dom Kredytowy Immofinance
ul. Sudecka 74
53-129 Wrocław

tel.: 071 795 44 33
fax.: 071 785 44 33
immofinance@immofinance.pl
Wrocław

Wielokulturowe miasto Wrocław jest dziś jednym z najprężniej rozwijających się miejsc w Polsce. Potwierdzają to wszelkie statystyki oraz prognozy, które zakładają, iż tempo wzrostu gospodarczego w tym mieście może sięgnąć nawet pięciu procent.

Jednostki samorządowe konsekwentnie realizują tu Wieloletni Plan Inwestycyjny.

To miasto przyciąga ludzi. Proponuje wysoki poziom wykształcenia, ciekawe wydarzenia kulturalne. Jednym słowem — Warto tu być!

Podstawowe informacje o mieście:

  • Powierzchnia miasta — 293 km2
  • Zaludnienie — 634 tys.
  • Ludność w wieku produkcyjnym — 423 tys.
  • Stopa bezrobocia — 11%
  • Średnie wynagrodzenie netto — 2,7 tys. zł

Inwestycje

Minione pięciolecie pokazuje, że stolica Dolnego Śląska, stała się atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów. Znalazły tu swoje siedziby firmy produkcyjne (Volvo, Cadbury, Cussons, 3M, Whirpool, Wabco, Bombardier) usługodawcze (Allied Iris Bank, Credit Agricole, Santander) oraz informatyczne (Siemens, Hewlett - Packard, LG, Philips). Szczególnie upodobały sobie okolice Wrocławia firmy z ostatniej z wymienionych branż, tworząc swoistą Polską Dolinę Krzemową.

Jednak to dopiero początek napływu dużego kapitału. Inwestycje planują już kolejne firmy (ProLogis, Toyota, Bosh, Pentair, American Axle & Manufacturing). Szacunkowe dane określają, iż w najbliższych latach zostanie utworzonych kilkanaście tysięcy nowych miejsc pracy. Biorąc pod uwagę aktualną liczbę bezrobotnych i zakładając, iż w pierwszej kolejności to oni wypełnią chłonny rynek pracy, już za kilka lat na terenie Dolnego Śląska może zabraknąć siły roboczej. Nieocenione stają się w tym momencie starania władz, mające na celu zapewnienie jak najlepszych warunków pod przyszłe inwestycje. Uruchomiono m.in. programy promocyjne miasta, które mają przyciągnąć do Wrocławia licealistów i studentów. Prowadzone są też akcje poza granicami kraju, zachęcające emigrantów do powrotu. Pewność, iż miasto posiada dobrze wykształcony potencjał ludzki, jest jednym z czynników przyciągających inwestorów.

Niewątpliwy wpływ na wzrost chłonności rynku inwestycyjnego mają również:

  • Korzystne położenie miasta (bliska odległość do kilku stolic europejskich)
  • Wysoko wykwalifikowana kadra
  • Dobra infrastruktura techniczna
  • Rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna
  • Aktywność władz samorządowych (w tym stabilność sceny politycznej)

Wrocław jest postrzegany jako miasto o najmniejszym ryzyku inwestycyjnym. Poczucie bezpieczeństwa wzmaga chęć lokowania kapitału właśnie w tym rejonie.

Nieruchomości

Intensywny rozwój gospodarczy regionu odczuwa również branża nieruchomości. Popyt na mieszkania oraz powierzchnie biurowe wciąż rośnie. Aktualnie podaż nie jest w stanie tego zaspokoić. Na tle innych dużych miast, we Wrocławiu oddano najmniejszą liczbę mieszkań. Jednak zapotrzebowanie jest coraz większe. Popyt na mieszkania jest pobudzany przez wspomnianych już inwestorów, zapewniających nowe i stabilne miejsca pracy. Dzięki pewności stałych dochodów, maleją obawy przed zaciąganiem kredytów i kupowaniem mieszkań.


źródło: na podstawie GUS

Obecne szacunki kształtują, iż rocznie oddawanych do użytku jest ok. 2 tys. lokali mieszkalnych. Nawet przybliżony wzrost do 3 tys. w 2007 roku nie zmniejszy chłonności rynku. Niestety aktualne dane wskazują, iż w pierwszym półroczu 2006 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań, niż w tym samym okresie w 2005 roku. Potencjał inwestycyjny deweloperów jest hamowany poprzez brak planów zagospodarowania przestrzennego bądź nieuregulowany stan prawny gruntów pod zabudowę. Powoduje to spowolnienie rozwoju rynku mieszkaniowego i wciąż niezaspokojony popyt.

Prognozy przewidują, iż taka sytuacja utrzyma się jeszcze przez najbliższe 10 lat.

Oczywistą konsekwencją będzie zatem systematyczny wzrost wartości nieruchomości przeznaczonych pod sprzedaż bądź wynajem. Obecnie tendencja ta utrzymuje się na poziomie wzrostu o 3% miesięcznie (źródło: redNet).


źródło: opracowanie własne

Średnia cena metra kwadratowego w 2005 kształtowała się na poziomie 3 tys. zł. Dziś źródła podają, iż w trzecim kwartale 2006 r. jest to już ponad 5,4 tys. zł.

Zainwestuj i Ty!

Jeśli w przedstawionych powyżej informacjach dostrzegasz trend wskazujący na wyraźną tendencję wzrostową wszelkich inwestycji dokonywanych na terenie stolicy Donego Śląska, zastanów się - może najwyższy czas abyś Ty również skorzystał z tej tendencji. Zainwestuj we Wrocławiu! Zainwestuj w nieruchomość, jako bezpieczną i dochodową lokatę kapitału.

Najważniejsza jest Twoja decyzja, o resztę zadbamy my. Znajdziemy dla Ciebie atrakcyjną inwestycję. Pomożemy znaleźć sposoby finansowania. Zaoferujemy doradztwo podatkowo - prawne abyś nie miał żadnych wątpliwości.